Konkurs grantowy dla studentów

 

 

 

"KIERUNEK PORT MORZE MOŻLIWOŚCI"

 

GALA FINAŁOWA KONKURSU GRANTOWEGO „KIERUNEK PORT – MORZE MOŻLIWOŚCI”

III etap Konkursu Grantowego „Kierunek Port – morze możliwości” dobiega końca!

Zespoły studentów wraz z opiekunami merytorycznymi tj. KN ISTL Młodzi Portowcy z dr inż. Adamem Kaizerem (Wydz. Nawigacyjny) oraz Seanovation z mgr inż. Mirosławem Tyliszczakiem (Wydz. Mechaniczny) dopracowują obecnie zestawienie wyników swoich innowacyjnych prac badawczych.

Rezultaty prowadzonych w ramach konkursu grantowego prac badawczo-rozwojowych oba zespoły przedstawią Organizatorom oraz szerszemu gronu odbiorców podczas gali finałowej, która odbędzie się w dn. 15 grudnia 2020 roku o godzinie 11.00 w sali multimedialnej Bilioteki Głównej UMG. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę w postaci bonów Sodexo na kwotę 10 000 zł oraz zaprezentuje uzyskane wyniki na międzynarodowym forum.

Gratulujemy wszystkim studentom, którzy podjęli się realizacji innowacyjnych projektów w konkursie „Kierunek Port – morze możliwości” oraz trzymamy kciuki za postępy ostatnich prowadzonych prac. Dziękujemy również za wsparcie i pomoc opiekunów merytorycznych.

Zmiana regulaminu Konkursu Grantowego „Kierunek Port-morze możliwości"

W związku z trwającą od dn. 12.03.2020r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pandemią koronawirusa (COVID-19) oraz licznymi obostrzeniami prawnymi wprowadzonymi przez władze Państwa Zespoły Finalistów będą realizować badania konkursowe do dn. 30.11.2020r.

Gala wręczenia głównej nagrody wraz z prezentacją wyników Projektów przez Zespoły, pierwotnie planowana na dn. 29.05.2020r., odbędzie się w grudniu 2020r. Dokładny termin zostanie wyznaczony w miesiącu październiku 2020r. Zakończenie realizacji Projektów Finalistów jak i data oraz forma Gali wręczenia nagród, w związku z trwającą pandemią, mogą ulec zmianie (zał. 1B – Regulamin Konkursu Grantowego).

Autor tekstu: Anna Szczupak, aktualizacja: 26.08.2020r.

Zmiana regulaminu Konkursu Grantowego „Kierunek Port-morze możliwości”

W związku z występującą od dn. 12.03.2020r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pandemią koronawirusa (COVID-19) oraz licznymi obostrzeniami prawnymi wprowadzonymi przez władze Państwa do odwołania zawieszone zostały prace badawcze związane z realizacją Konkursu Grantowego pod nazwą „Kierunek Port – morze możliwości”, a harmonogram realizacji Konkursu stosowanie uległ zmianie (zał. 1A – Regulamin Konkursu Grantowego).

Zespoły Finalistów będą realizować zaplanowane Projekty przez okres do 6 miesięcy, przy czym uwzględniona zostanie przerwa wynikająca z przyczyn związanych z pandemią COVID-19.

Termin realizacji Projektów Finalistów uległ zmianie i w chwili obecnej okres jego trwania kończy się z dn. 31.08.2020r.

Gala wręczenia głównej nagrody wraz z prezentacją wyników Projektów przez Zespoły, pierwotnie planowana na dzień 29.05.2020r., odbędzie się w październiku 2020r. Dokładny termin zostanie wyznaczony w miesiącu sierpniu 2020r. Zakończenie realizacji Projektów Finalistów jak i data oraz forma Gali wręczenia nagród, w związku z trwającą pandemią, mogą ulec zmianie.

Autor tekstu: Anna Szczupak

III ETAP KONKURSU

Trwa III etap Konkursu Grantowego „Kierunek Port – morze możliwości", w ramach którego Zespoły studentów wraz z opiekunami merytorycznymi tj. KN ISTL Młodzi Portowcy z dr inż. Adamem Kaizer (Wydz. Nawigacyjny) oraz Seanovation z mgr inż. Mirosławem Tyliszczak (Wydz. Mechaniczny) urzeczywistniają swoje innowacyjne projekty badawcze.

Zespół KN ISTL – Młodzi Portowcy podjął się wykonania projektu pt. „Inwentaryzacja oraz monitorowanie stanu technicznego części podwodnej nabrzeży Portu Gdańsk", a Zespół Seanovation realizuje projekt pt. „Projekt instalacji do utylizacji wybranych odpadów organicznych ze statków metodą pirolizy niskotemperaturowej". Oba przedsięwzięcia są pracochłonne i wymagają od studentów i ich opiekunów merytorycznych dużego zaangażowania. W związku z tym, Zespoły rozpoczęły swoje działania od podziału obowiązków w zakresie realizacji poszczególnych zadań w projekcie, szczegółowych harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz zakupu niezbędnych podzespołów, elementów konstrukcyjnych czy modułów celem przygotowania stanowisk laboratoryjnych do prac badawczych. Obecnie Zespół KN ISTL – Młodzi Portowcy kończy działania konstrukcyjne i przygotowuje się do ostatniej części prac badawczych obejmujących pomiary na terenie Portu Gdańsk i weryfikację rozwiązania. Z kolei Zespół Seanovation rozpoczyna ocenę skuteczności zaprojektowanej instalacji do utylizacji odpadów w oparciu o próbki odpadów
organicznych pochodzących ze statków w Porcie Gdańsk.

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi rezultatami badań prowadzonych przez Zespoły finalistów:

https://www.youtube.com/watch?v=iwnh3VR0W1Q&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=Fny4HCEpkH8

II ETAP KONKURSU 

W ramach II etapu konkursu grantowego „Kierunek Port – morze możliwości”, który odbył się 9 października 2019 r. w siedzibie  ZMP Gdańsk, Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli ZMP Gdańsk, zapoznała się z propozycją studenckich projektów badawczo-rozwojowych. Na tym etapie trzy studenckie zespoły projektowe UMG  przedstawiły założenia oraz cele dla planowanych badań. 

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyło się ogłoszenie wyników II etapu. Komisja Konkursowa ZMP Gdańsk, w przekazanym werdykcie, zdecydowała, iż do kolejnego etapu zakwalifikowały się projekty dwóch zespołów, tj. projekt zespołu Seanovation oraz projekt zespołu KN ISTL - Młodzi Portowcy. Dla studentów ogłoszenie wyników II etapu konkursu, oznacza rozpoczęcie prac i badań nad zaprezentowanymi projektami.

I ETAP KONKURSU

Z końcem maja 2019 zakończył się I etap konkursu „ Port Gdańsk – morze możliwości”. W ramach tego etapu zespoły, które zgłosiły swój udział i prawidłowo przygotowały formularz, zostały  zaproszone na  spotkania z Komisją Konkursową UMG. W efekcie odbytych spotkań i decyzji podjętej przez Komisję Konkursową UMG,  do kolejnego etapu zakwalifikowały się 4 zespoły. Ze względów formalnych jeden z zespołów musiał zrezygnować z dalszego uczestnictwa w konkursie. Do kolejnego etapu konkursu na spotkanie z Komisją Konkursową ZMPG zaproszono 3 zespoły:

  • Zespół Seanovation – projekt pt. „Projekt instalacji do utylizacji wybranych odpadów organicznych ze statków metodą pirolizy niskotemperaturowej” (studenci Wydziału Mechanicznego),
  • Zespół KN ISTL – Młodzi Portowcy - projekt pt. „Inwentaryzacja oraz monitorowanie stanu technicznego części podwodnej nabrzeży Portu Gdańsk” (studenci Wydziału Nawigacyjnego),
  • Zespół TRANSLOG – kierunek Port Gdańsk -  projekt pt. „Monitorowanie stanu technicznego wybranego nabrzeża portowego Portu Gdańsk w części nadwodnej nabrzeża” (studenci Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa).

 

W ramach konkursu można otrzymać do 15 000zł na realizację projektów badawczych wpisujących się w poniższe kierunki rozwoju Portu Gdańsk

 

Koordynator projektu 

pokój: C-205
e-mail: konkursgrantowyatumg.edu.pl

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

Wytworzył informację:

A.Żuławska
09.12.2020
Wprowadzenie:
a.zulawska 09.12.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 09.12.2020