Konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości – Rozstrzygnięty 31.08.2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko adiunkta
w Katedrze Systemów Informacyjnych  w konkursie otwartym wybrany został kandydat:
Dr inż. Arkadiusz Mirakowski.

 

Uzasadnienie:

Dr inż. Arkadiusz Mirakowski spełnia wszystkie wymogi formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.  Posiada wykształcenie oraz kwalifikacje do zatrudnienia na  tym stanowisku.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
31.08.2023