Konkurs na stanowisko adiunkta / wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Zarządzania i Ekonomii w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości - Zakończony

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko adiunkta/wykładowcy w Katedrze Zarządzania i Ekonomii - w konkursie otwartym wybrany został kandydat:
dr Grzegorz Bulczak zamieszkały w Gdyni.

Uzasadnienie:
Pan dr Grzegorz Bulczak spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko adiunkta/wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych. Przeprowadzona z nim rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada On szeroką wiedzę, bogate doświadczenie zawodowe, a także odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje  niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
25.02.2020