Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym - konkurs zakończony 15.09.2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

mgr inż. Krzystof Kwella

Uzasadnienie:
mgr inż. Krzystof Kwella spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nim rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dorota Bezpalska
25.09.2023