KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W KATEDRZE FIZYKI NA WYDZIALE MECHANICZNYM - Konkurs zakończony w dniu 19.08.2021 R.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Fizyki na Wydziale Mechanicznym, w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

mgr inż. Michał Relich

Uzasadnienie:
Po zapoznaniu się dokumentacją przedstawioną przez Kandydatów, ich dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Komisja Konkursowa zarekomendowała zatrudnienie od dnia 01.10.2021 roku mgra inż. Michała Relicha na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze godzin na zasadzie umowy o pracę na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Fizyki.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Malinowska
21.09.2021