Konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości – Rozstrzygnięty 31.08.2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta w Katedrze Systemów Informacyjnych w konkursie otwartym wybrana została kandydatka:
Mgr Angelika Wolska.

Uzasadnienie:

Mgr Angelika Wolska spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystenta  w grupie pracowników dydaktycznych.  Posiada wykształcenie oraz kwalifikacje do zatrudnienia na  tym stanowisku pracy.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
31.08.2023