Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Telekomunikacji Morskiej na Wydziale Elektrycznym- konkurs zakończony 30.09.2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta w Zakładzie Telekomunikacji Morskiej na Wydziale Elektrycznym w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

mgr inż. Łukasz Jan Wojewódka

Uzasadnienie:
mgr inż. Łukasz Jan Wojewódka spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nim rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dorota Bezpalska
05.10.2023