Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktyczno-badawczych w Katedrze Systemów Informacyjnych w dyscyplinie naukowej nauki o zarządzaniu i jakości - Zakończony

Konkurs na stanowisko profesora wygrał prof. Ihor Atamaniuk

Uzasadnienie:
Profesor Ihor Atamaniuk spełnił  wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.  Profil publikacyjny i ukierunkowanie badawcze  odpowiada potrzebom uczelni. Posiada On wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
10.06.2020