KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA UMG W KATEDRZE PODSTAW TECHNIKI – ROZSTRZYGNIĘTY W DNIU 03.09.2019 R.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko profesora UMG w grupie pracowników dydaktycznych Katedrze Podstaw Techniki na Wydziale Mechanicznym, w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

Dr hab. inż. Marek Szwabowicz zamieszkały w Gdańsku.

Uzasadnienie:
Po zapoznaniu się dokumentacją przedstawioną przez Kandydatów, ich dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Komisja Konkursowa jednogłośnie zarekomendowała zatrudnienie od dnia 01.10.2019 roku dr hab. inż. Marka Szwabowicza na stanowisku profesora uczelnianego w grupie pracowników dydaktycznych  na okres 1 roku w pełnym wymiarze godzin na zasadzie umowy o pracę na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Podstaw Techniki.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

J. Molenda
08.10.2019