Krajowa Konferencja Elektroniki

Program: 

Program Doskonała Nauka / moduł - Wsparcie konferencji naukowych

Termin: 

01.10.2021 - 31.12.2022

Instytucja finansująca: 

MEiN

Kierownik projektu: 

dr inż. Kalina Detka

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Kwota dofinansowania: 28 632,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 438 232 zł.
 
Krajowa Konferencja Elektroniki jest największą konferencją obejmującą zagadnienia z zakresu elektroniki, energoelektroniki w Polsce, na której pracownicy wszystkich największych ośrodków akademickich w Polsce prezentują swoje osiągnięcia w języku polskim. Co roku, organizowanych jest wiele sesji specjalnych oraz nawiązywane są współprace między zespołami reprezentującymi różne ośrodki naukowe.