Lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych w grupie pracowników dydaktycznych - konkurs zakończony 2.07.2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko lektora w Studium Języków Obcych w konkursie otwartym wybrana została kandydatka:

mgr Elżbieta Buza-Kierejsza

Uzasadnienie:

Mgr Elżbieta Buza-Kierejsza spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych w grupie pracowników dydaktycznych. Przeprowadzona  z nią rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że posiada szeroką wiedzę, doświadczenie zawodowe, a także odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

A.Suszek
07.07.2021