LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH - KONKURS ZAKOŃCZONY 8.07.2022

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko lektora w Studium Języków Obcych w konkursie otwartym wybrana została kandydatka:

mgr Beata Tabaczkiewicz

Uzasadnienie:

Mgr Beata Tabaczkiewicz spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych w grupie pracowników dydaktycznych. Przeprowadzona  z nią rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że posiada szeroką wiedzę, doświadczenie zawodowe, a także odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

A.Suszek
11.08.2022