Marine port surveillance and observation system using mobile unmanned research units MPSS

Program: 

Program "Badania stosowane", Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014 - 2021, POLNOR 2019, Unmanned vehicles

Termin: 

01.02.2021 - 01.02.2024

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

dr hab. Marzenna Popek

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Współpracy (RWW)

Uniwersytet Morski  w Gdyni jest partnerem w  projekcie:

Marine port surveillance and observation system mobile unmanned research units MPSS

 realizowanym w ramach konkursu  POLNOR 2019 Call, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014÷2021.

Opis i cel projektu:

Celem projektu jest określenie możliwości uzyskania od jednostek administracji państwowej akredytacji badań przeprowadzanych za pomocą nawodnych platform bezzałogowych oraz rekomendacje w zakresie ujednolicenia standardów technicznych w tym obszarze. W celu realizacji strategii ukierunkowanej na eko i smart port, ZMPG-a S.A. wraz z Partnerami projektu realizuje przedsięwzięcie mające na celu weryfikację zasadności wykorzystania platformy bezzałogowej jako nośnika dla specjalistycznej aparatury pomiarowej. Projekt powstał w wyniku zaangażowania podmiotów z Polski oraz Norwegii i realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum składające się z 5 pięciu podmiotów: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  (lider), Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Morski w Gdyni, Norwegian Institute of Water Research  i Miros AS. Przedsięwzięcie związane jest z obecnymi trendami w zakresie rozwoju sektora platform bezzałogowych, panującymi w branży morskiej na całym świecie.

Głównym zadaniem UMG jest ocena możliwości  wykorzystanie jednostki bezzałogowej jako nośnika sprzętu pobierania prób wody celem oceny jakości wód portowych.

Jedną z korzyści płynącej  z realizacji projektu jest zwiększenie zakresu realizacji założeń Unii Europejskiej dotyczących ochrony klimatu oraz ochrony wód Bałtyku poprzez wdrożenie ekologicznego systemu monitoringu i obserwacji terenów portowych,

Okres realizacji projektu: 01.02.2021 – 01.02.2024

Ogólna wartość projektu:  6 715 051,63 PLN

Wartość dofinansowania dla UMG:  916 406,00 PLN

Strona projektu MPSS: http://port.gdynia.pl/pl/mpss