Metody kolektywnej inteligencji obliczeniowej i ich wybrane zastosowania