Mobilna podwodna baza wsparcia Nurkowego MUDS Base

Program: 

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Termin: 

01.06.2022 - 31.05.2023

Instytucja finansująca: 

MEiN

Kierownik projektu: 

dr hab. inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Kwota finansowania: 65 000 zł.

Mobilna Podwodna Baza Wsparcia Nurkowego MUDS Base może być wykorzystywana w hydrotechnice do transportu podwodnego oraz nurkowania z zachowaniem bezpieczeństwa życia ludzkiego, a w szczególności w celach badawczych, sportowych, rekreacyjnych oraz przy kontrolowanym zanurzaniu i/lub wynurzaniu instalacji elastycznego dzwonu nurkowego (np. typu Batychron) podczas przygotowania podwodnych baz nurkowych z zachowaniem wymaganych przystanków dekompresyjnych umieszczonych na rożnych głębokościach w toni wodnej.

Zaletami Mobilnej Podwodnej Bazy Nurkowej MUDS Base jest możliwość zastosowania jej na wodach otwartych i wodach wewnętrznych. Z uwagi na niewielkie zanurzenie baza MUDS Base może przemieszczać się i/lub być przeholowywana na akwenach stosunkowo płytkich. Baza MUDS Base wraz z elastycznym dzwonem podwodnym typu Batychron jest urządzeniem montowanym i obsługiwanym przez co najmniej jedną osobę. Jest konstrukcją przenośną i mobilną. Służy do asekuracji prac podwodnych oraz przenoszenia zatopionych obiektów pod wodą.

Do konkretnych i weryfikowalnych rezultatów projektu należy przygotowanie dokumentacji urządzenia, złożenie wniosku o ochronę patentową oraz wykonanie modelu urządzenia. Po przejściu podstawowego szkolenia nurkowego członkowie Koła będą w stanie przede wszystkim przeprowadzić niezbędne testy modelu urządzenia w warunkach rzeczywistych.