Mobilny system zasilania statków napięciem średnim z nadbrzeży portowych elementem zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego

Program: 

GEKON 2

Termin: 

01.04.2015 - 31.03.2017

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, dr inż. Natalia Strzelecka

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Projekt współrealizowany.

 Lider:  APATOR CONTROL Sp. z.o.o:
Partnerzy: Instytut Elektrotechniki, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Morska w Gdyni, Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Więcej informacji: https://www.port.gdynia.pl/mobilny-system-zasilania-statkow-napieciem-srednim-z-nabrzezy-portowych-elementem-zwiekszenia-ekologicznosci-i-ekonomicznosci-transportu-morskiego/