Model bezpieczeństwa nawigacyjnego statku na akwenie otwartym w aspekcie podejmowania decyzji morskiego

Program: 

Promotorski

Termin: 

10.09.2010 - 09.01.2011

Instytucja finansująca: 

MNiSW

Kierownik projektu: 

dr hab. Leszek Smolarek, mgr Sambor Guze

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)