Model zależności pomiędzy inwestycjami transportowymi a zrównoważonym rozwojem regionów w Polsce w kontekście polityki spójności UE

Program: 

Własny habilitacyjny

Termin: 

30.08.2010 - 29.08.2012

Instytucja finansująca: 

MNiSW

Kierownik projektu: 

dr Adam Przybyłowski

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)