Modelowanie przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego z zastosowaniem bezzałogowej jednostki hydrograficznej (drona) oraz aktywnych sieci geodezyjnych GNSS na przykładzie akwenów morskich RP

Program: 

Diamentowy Grant

Termin: 

17.11.2016 - 16.11.2020

Instytucja finansująca: 

MNiSW

Kierownik projektu: 

dr inż. Mariusz Specht

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)