Modelowanie właściwości elektrycznych i cieplnych tranzystorów IGBT oraz modułów elektroizolowanych z tymi tranzystorami

Program: 

Diamentowy Grant

Termin: 

12.07.2017 - 11.07.2021

Instytucja finansująca: 

MNiSW

Kierownik projektu: 

dr inż. Paweł Górecki

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)