Modelowanie wpływu emulsji olejowych na oddolny strumień światła wychodzący z wody morskiej