Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na Przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPuck

Program: 

III konkurs programu badań naukowych i prac rozwojowych "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" BIOSTRATEG III

Termin: 

01.07.2017 - 30.06.2020

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

dr Grażyna Pazikowska-Sapota

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Więcej informacji: https://waterpuck.pl/