Sprostowanie informacji o wynikach rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki Okrętowej zakończonego 15.09.2022 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w komunikacie z dnia 4.10.2022 r. wkradł się błąd edytorski. Prawidłowa treść komunikatu powinna być następująca:

ASYSTENT W KATEDRZE AUTOMATYKI OKRĘTOWEJ NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM - KONKURS ZAKOŃCZONY 15.09.2022
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym w konkursie otwartym wybrana została kandydatka:
mgr inż. Natalia Popowniak zamieszkała w Sierakowicach.
Uzasadnienie: mgr inż. Natalia Popowniak spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a analiza dostarczonych przez nią dokumentów wykazała, iż posiada ona wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy. Komisja Konkursowa jednomyślnie rekomendowała zatrudnienie tej kandydatki.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

D.Bezpalska
26.10.2022