Zasady postępowania

1. Jeśli masz objawy infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlu, duszności oraz gorączki to pozostań w domu i skontaktuj się telefonicznie z placówką podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Jeśli podejrzewasz u siebie zakażenie SARS - Cov-2  to zadzwoń na infolinię:   tel. +48 22 25 00 115

3.  Jeśli jesteś hospitalizowany, na kwarantannie, na izolacji domowej poinformuj odpowiednie komórki w UMG: 

 • Prorektor ds. Kształcenia - tel. 58 55 86 437 (studenci) lub e-mail: covid19-studentatumg.edu.pl
 • Zespół ds. BHP - tel. 58 55 86 555 (pracownicy) lub e-mail: covid19-pracownikatumg.edu.pl
 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej (doktorant) - e-mail: covid19-doktorantatumg.edu.pl

4. Pamiętaj

 • Aby często i w sposób prawidłowy myć ręce. 
 • Dezynfekuj dłonie.
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust. 
 • Zachowaj 1,5 - metrowy odstęp między stanowiskami pracy i w przestrzeni publicznej. 
 • Unikaj dużych skupisk ludzi. 
 • Zasłaniaj usta i nos. 
 • O ile to możliwe korzystaj z transportu indywidualnego (rower, pieszo, samochód prywatny).

 ​  ​****

Coronavirus disease advice

1. If you observe symptoms of respiratory tract infection such as: fever, cough, breathing problems, please stay at home and contact your medical center.

2. If you suspect that you have a SARS-CoV-2 infection, call this number:

 • phone: +48 22 25 00 115

3. If you are hospitalizing, on quarantine or under the sanitary observation, please inform:

 • Deputy Rector for Education – phone 58 5586 437, e-mail: covid19-studentatumg.edu.pl (students)
 • Occupational Health and Safety Department – phone 58 5586 555, e-mail: covid19-pracownikatumg.edu.pl (employees)
 • Head of Doctoral School - e-mail: covid19-doktorantatumg.edu.pl

Remember:

1. Wash your hands frequently and properly.
2. Sanitize your hands.
3. Avoid touching your eyes, nose and mouth with your hands.
4. Keep 1,5m distance between other people at work and in the public space.
5. If possible avoid mass gatherings.
6. Cover your mouth and nose.
7. If possible, use private transport (bike, private car).

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

M. Zaremska
10.03.2020
Wprowadzenie:
m.turosinska 10.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.05.2021