PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU "Cyfrowe Udostępnienie zasobów Nauki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - CUMA"

PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU "Cyfrowe Udostępnienie zasobów nAuki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - CUMA"

10 października 2019 r. o godzinie 12:00 w Uniwersytecie Morskim w Gdyni przy ulicy Morskiej 81-87 w sali multimedialnej biblioteki uczelni odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu i spotkanie informacyjne dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: 
"Cyfrowe Udostępnienie zasobów nAuki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - CUMA".

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego POPC, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki", typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Zapraszamy do zapoznania się protokołem z publicznej prezentacji założeń projektu (poniżej plik do pobrania w formacie .pdf).

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni