Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie  Art. 79 ust. 2 pkt  1 Ustawy z  dnia 20 lipca 2018 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  2018  poz. 1668)

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia  na rok akademicki 2020/2021 wynosi  85,00 zł.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
27.02.2017
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 27.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 05.06.2020