Opłaty za dokumenty w roku akademickim 2020/2021

Wysokości opłat za wydanie dokumentów:

 

Lp.

Rodzaj dokumentu

Wysokość opłaty za wydanie oryginału dokumentu

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu dokumentu

1.

Elektroniczna legitymacja studencka lub doktorancka

22 PLN

33 PLN

2.

Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wraz z dwoma odpisami, w tym na wniosek absolwenta - ich odpis  w języku angielskim

0 PLN

20  PLN

3.

Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia w tłumaczeniu na język obcy

20 PLN

30 PLN

4.

Dodatkowy suplement dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia w tłumaczeniu na język obcy

20 PLN

30 PLN

5.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

30 PLN

45 PLN

6.

Dyplom doktorski lub habilitacyjny wraz z odpisem

120 PLN

180 PLN

7.

Dodatkowy odpis dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego w tłumaczeniu na język obcy

80 PLN

120 PLN

       

Opłata za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

26 PLN

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
30.05.2014
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 30.05.2014
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 07.10.2020