Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego (akronim SATTRACK)

Program: 

PO IR, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Wspólne Przedsięwzięcie BRIK

Termin: 

24.06.2018 - 29.08.2021

Instytucja finansująca: 

NCBiR i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kierownik projektu: 

prof. dr hab. inż. Cezary Specht

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)