Opracowanie metody uwzględniania wpływu ruchu cieczy w niepełnych zbiornikach statku na jego stateczność poprzeczną w kontekście proskrypcyjnych kryteriów oceny stateczności statku morskiego

Program: 

Badawczy własny

Termin: 

04.04.2011 - 03.04.2013

Instytucja finansująca: 

NCN

Kierownik projektu: 

dr inż. Przemysław Krata

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)