A pan-European framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change (EU-CIRCLE)

Program: 

HORIZON 2020 Call: H2020-DRS-2014 Topic: DRS-09-2014 Type of action: RIA

Termin: 

01.06.2015 - 31.05.2018

Instytucja finansująca: 

Komisja Europejska

Kierownik projektu: 

prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Współpracy (RWW)

Uniwersytet Morski w Gdyni zrealizował projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, H2020-DRS-2014:

“A pan-European framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change EU-Circle” (Ogólnoeuropejskie ramy wzmacniania odporności infrastruktur krytycznych na zmiany klimatyczne)

Opis i cel projektu:

Uczelnia jest jednym z 20 partnerów projektu EU-CIRCLE. Zadaniem projektu stanowiło wypracowanie i wprowadzenie innowacyjnych ram wspierających odporność wzajemnie połączonych Europejskich Infrastruktur Krytycznych na presje klimatyczne. Wprowadzenie tych ram, wspieranych przez kompletne modelowanie środowiska, będzie się odbywać wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość wdrożenia nowatorskich wyników badań.  Wielodyscyplinarne podejście i współpraca w celu zrozumienia wzajemnych zależności i oceny wyników pozwoli na przedstawienie konkluzji w ujednolicony sposób, zapewniający skuteczne „najlepsze z możliwych” rozwiązanie, scalające istniejące narzędzia modelowania oraz znormalizowane dane w holistyczny model odporności.

Okres realizacji projektu: 01.06.2015 – 31.05.2018

Ogólna wartość projektu: 7 283 525 €

Wartość dofinansowania dla AMG: 574 500 €

Strona projektu EU-CIRCLE: http://www.eu-circle.eu/(link is external)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 653824”