Parlament Studentów

Parlament Studentów reprezentuje studentów przed władzami uczelni i na zewnątrz. Misją Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest zagwarantowanie każdemu studentowi tej uczelni odpowiednich warunków do studiowania i rozwijania swoich pasji. Ma swoich przedstawicieli w Senacie UMG oraz  w różnego rodzaju  komisjach uczelnianych. Reprezentuje studentów również na forum ogólnopolskim w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uczelni Technicznych.

Prezydium Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

Olga Zając - Przewodnicząca (Wydział Nawigacyjny)
Jakub Strzelczyk  -  Zastępca  Przewodniczącej   (Wydział Mechaniczny)
Oskar Łebkowski   -  członek   (Wydział Elektryczny)
Brayan Latzke - członek  (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości)
 
Adres mailowy: samorzadatumg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni