Parlament Studentów

Parlament Studentów reprezentuje studentów przed władzami uczelni i na zewnątrz. Misją Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest zagwarantowanie każdemu studentowi tej uczelni odpowiednich warunków do studiowania i rozwijania swoich pasji. Ma swoich przedstawicieli w Senacie, radach wydziału i komisjach uczelnianych. Reprezentuje studentów również na forum ogólnopolskim w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uczelni Technicznych.

Prezydium Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

Marcel Głuchowski  -  Przewodniczący   (Wydział Mechaniczny)
Zuzanna Mstowska  -  V-ce Przewodnicząca  (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości)
Patryk Klajda   -    (Wydział Nawigacyjny)
Jakub Burzyński  -   (Wydział Elektryczny)
 
Adres mailowy: samorzadatumg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni