Pionierska eksploracja Zalewu Puckiego na podstawie wysokorozdzielczej teledekcji lotniczej i akustycznej