Płatności

                   WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM DLA CUDZOZIEMCÓW:

Studia na specjalnościach lądowych      -     1150 EUR za rok nauki
Studia na specjalnościach morskich      -      1650 EUR za rok nauki
Wznowienie studiów 1)                             -      100 EUR
Uzupełnienie różnic programowych 2)    -      Opłata ustalona przez rektora
                                                                            w porozumieniu z dziekanem wydziału 3)
 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA CUDZOZIEMCÓW:

Wydział Nawigacyjny - kierunek Navigation     -     3000 EUR za semestr studiów I stopnia
                                                                                    6000 EUR za rok studiów
Wydział Mechaniczny - kierunek  Mechanical
Engineering                                                           -     2500 EUR za semestr studiów I stopnia
                                                                              -     5000 EUR za rok studiów
Wznowienie studiów 4)                                       -     200 EUR
Uzupełnienie różnic programowych 5)               -    Opłata ustalona przez rektora
                                                                                    w porozumieniu z dziekanem wydziału 6)
 
1)   W sytuacji gdy przerwa w studiach trwała dłużej niż jeden semestr.
2)   Jeśli ze względu na fakt powtarzania roku lub semestru, student trafia do grupy studenckiej,
      którą obowiązuje częściowo zmieniony program studiów.
3)   Opłata zależna od ilości i rodzaju różnic programowych.
4)   W sytuacji gdy przerwa w studiach trwała dłużej niż jeden semestr.
5)   Jeśli ze względu na fakt powtarzania roku lub semestru, student trafia do grupy studenckiej, którą obowiązuje częściowo zmieniony program studiów.
6)   Opłata zależna od ilości i rodzaju różnic programowych.
 

 

 

 
 
 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni