LEKARZ - DAR MŁODZIEŻY

Stanowisko: LEKARZ

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Statek Dar Młodzieży

 

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

- książeczka żeglarska

- aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia

- dyplom zawodowy

- aktywne prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny

- świadectwa – przeszkolenia w zakresie:

  • bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
  • ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego
  • indywidualnych technik ratunkowych
  • elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
  • problematyki ochrony statku

Dodatkowe informacje:

- marynarska umowa o pracę na czas określony

 

Przewidywana data zatrudnienia: wrzesień 2023 r.

 

Dokumenty: CV należy przesłać na adres: rekrutacjaatpraca.umg.edu.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 14.07.2023 r. 

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych  kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski i Praktyk Morskich
19.06.2023