Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

 UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ASYSTENTA

W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO - DYDAKTYCZNYCH

W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA I TECHNOLOGIE KOSMICZNE

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 23.06.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 31.08.2023

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 15.09.2023

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie w Katedrze Automatyki Okrętowej na  Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

- zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

- dyplom magistra inżyniera uzyskany na kierunkach związanych z automatyką i elektrotechniką

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UMG,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy,

- odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,

- oświadczenie o podjęciu pracy na pełnym etacie w UMG, jako podstawowym miejscu pracy,

- w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

DODATKOWE INFORMACJE:

- w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego UMG w Gdyni, ul. Morska 83-87,  p. C-257 tel. (58) 55 86 681.

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”. 

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy(link is external)

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dorota Bezpalska
23.06.2023