KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA W ZAKŁADZIE TRANSPORTU I LOGISTYKI NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

                   DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
                   UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO PROFESORA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO - DYDAKTYCZNYCH


W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 28.06.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.09.2023 do 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 19.09.2023

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w Zakładzie Transportu i Logistyki na  Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • tytuł profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • znajomość języka angielskiego,
 • wiedza oraz aktualny dorobek z zakresu zagadnień dotyczących transportu oraz logistyki.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
 • CV,
 • kserokopia posiadanych dyplomów,
 • kwestionariusz osobowy.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Zakład Transportu i Logistyki

ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

(tel. 58 69 01 838)

e-mail: ktilatwn.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: FACULTY OF NAVIGATION GDYNIA MARITIME UNIVERSITY

CITY: GDYNIA

POSITION: PROFESSOR

DISCIPLINE: CIVIL ENGINEERING, GEODESY AND TRANSPORT

POSTED: 28.06.2023

EXPIRES: 17.09.2023, 2 PM

WEBSITE: http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

KEY WORDS: TRANSPORT, INTELIGENT TRANSPORT SYSTEMS, TRANSPORT LOGISTIC

DESCRIPTION:

The research assistant candidate should have:

 • the academic degree of habilitated doctor
 • experience in teaching
 • English – very good knowledge
 • knowledge and achievements confirmed by publications of the technical issues of transport and logistics,

Applying candidates are asked to prepare:

 • applications for employment for the Gdynia Maritime University,
 • photocopies of diplomas, certificates confirming additional qualifications of the candidate,
 • CV,
 • personal questionnaire.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
28.06.2023