Strażnik ochrony mienia - Dział Gospodarczy Instytut Morski

 
Stanowisko /funkcja: Strażnik ochrony mienia
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Jednostka/komórka organizacyjna: Dział Gospodarczy (Instytut Morski)
Wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wymagania kwalifikacyjne:
- min. szkoła podstawowa;
- min. 6 miesięczne doświadczenie w dozorze mienia;
Przewidywana data zatrudnienia: Sierpień 2023 r.  
Dodatkowe informacje: 
Praca w obiektach w Gdańsku;
Dominujące godz. pracy 11-21 w dni robocze;
Osoba niekarana.
Dokumenty: CV należy składać na adres: dariusz.rakowskiatim.umg.edu.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 31.07.2023 r. 
Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych  kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę 
o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.
W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami 
dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.
Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Gospodarczy
19.07.2023