STARSZY POMIAROWIEC - STATEK IMOR

Stanowisko: Starszy pomiarowiec

Wymiar czasu pracy: 2 etaty

Komórka organizacyjna: Statek IMOR

 

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

 • wykształcenie wyższe w specjalności związanej z oceanografią, fizyką morza, geologią, geofizyką, hydrografią, inne techniczne
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • posiada kwalifikacje co najmniej  Hydrografa klasy B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 – C1
 • umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania zespołem
 • odpowiedzialność i sumienność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • duża odporność na stres
 • dyspozycyjność
 • chęć nauki i zaangażowanie
 • doświadczenie i udział w pozyskiwaniu danych pomiarowych w czasie rejsów morskich
 • Gotowość do pracy na statkach IM UMG w trybie 14/14 lub 28/28 dni.
 • Bieżące raportowanie zgodnie z wytycznymi ZSZ IM UMG

 

Dodatkowe informacje – zakres obowiązków:

 • Nadzoruje i zapewnia, że wszystkie działania na lądzie i na morzu są wykonywane z najwyższą dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych osób, a także ochronę środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom
 • Zapewnienie, że wszystkie podejmowane działania są realizowane z zachowaniem najwyższej jakości i profesjonalizmu, a także zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania organizacji oraz odpowiednimi dokumentami projektowymi
 • Nadzoruje prace zespołu pomiarowego
 • Zastępuje Kierownika Zespołu Pomiarowego
 • Realizowanie przydzielonych zadań w sposób terminowy i skuteczny
 • Nadzoruje konfigurowanie ustawień i interfejsów, testowaniu, kalibracji i obsłudze urządzeń pomiarowych
 • Uczy i wspiera zespół pomiarowy w zdobywaniu umiejętności pracy z urządzeniami i oprogramowaniem pomiarowym
 • Inicjuje zadania, szkolenia oraz kontroluje ich wykonanie
 • Obsługa oprogramowania pomiarowego online oraz monitorowanie jakości danych w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacją pomiarową, informowanie przełożonego o wszelkich niezgodnościach
 • Realizacja badań z wykorzystaniem urządzeń do poborów geotechnicznych, zoobentosu i wody przy użyciu sprzętu zgodnie z instrukcjami
 • Gromadzenie, porównywanie i przedstawianie wyników dostarczanych przez czujniki pomiarowe
 • Prowadzenie aktualnych i dokładnych survey logów dla jednostek
 • Uczestnictwo w spotkaniach projektowych, codziennych spotkaniach oraz spotkaniach dotyczących kwestii bezpieczeństwa w zależności od sytuacji
 • Zdobywanie doświadczenia w zakresie oprogramowania i technik przetwarzania danych
 • Rozwijanie umiejętności w różnych dziedzinach sektora offshore oraz przekazywanie tych umiejętności dla pozostałych członków zespołu
 • Wykazywanie proaktywnej postawy w zakresie samodoskonalenia i rozwoju zawodowego
 • Przestrzeganie wszelkich polityk i procedur organizacji
 • Realizacja innych przydzielonych zadań.

Opis stanowiska pracy:

Realizuje samodzielnie pomiary morskie. Ma doświadczenie i potrafi samodzielnie ustawiać i testować urządzenia. Ma  doświadczenie i potrafi samodzielnie pracować z systemami zbierania danych pomiarowych. Realizuje pomiary morskie. Zna podstawy zagadnień inżynierii i przetwarzania oraz realizacji pomiarów morskich.  Zna zakres swoich obowiązków. Nadzoruje pracę zespołu pomiarowego. Posiada doświadczenie z realizacji poborów geotechnicznych i zoobentosowych. Pilnuje przestrzegania zasad BHP i wytycznych realizacji zadań.  Posiada kwalifikację aby zastąpić Kierownika Zespołu Pomiarowego.  

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w rozwojowym środowisku
 • udział w ciekawych projektach
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • dofinansowanie: zajęć sportowych, prywatnej opieki medycznej, wypoczynku, wakacji dla dzieci, żłobka i przedszkola
 • paczki świąteczne dla dzieci
 • grupowe ubezpieczenie na życie

 

Przewidywana data zatrudnienia: sierpień 2023 r.

 

Dokumenty: CV należy składać na adres: rekrutacjaatpraca.umg.edu.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 31 lipca 2023 r.

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski i Praktyk Morskich
24.07.2023