KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W KATEDRZE EKSPLOATACJI STATKU NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

             DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
             UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO  ASYSTENTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW  BADAWCZO - DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 01.08.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.09.2023 do godz. 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 05.09.2023

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

  • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

- wykształcenie wyższe techniczne w zakresie eksploatacja zbiornikowców,

- dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej,

- doświadczenie na stanowisku Ship Manager QHSE,

- doświadczenie w zarządzaniu operacjami ładunkowymi i balastowymi na jednostkach typu LNG carrier,

- doświadczenie  w zarządzaniu operacjami bezpieczeństwa na jednostkach typu Jack-Up,

- znajomość Zintegrowanego Systemu Automatyki Konsberg K-Chief 700

- biegła znajomość języka angielskiego;

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
  • CV,
  • kserokopia posiadanych dyplomów.

DODATKOWE INFORMACJE:

  • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Eksploatacji Statku, Al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia, tel. 58 558 61 58, kesatwn.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: GDYNIA MARITIME UNIVERSITY

CITY: GDYNIA, POLAND

POSITION: TEACHING ASSISTANT

DISCIPLINE: Civil engineering, surveying and transport

POSTED: 01.08.2023

EXPIRES: 03.09.2023, 2PM

WEBSITE: https://bip.umg.edu.pl/aktualne-oferty-na-wydzialach      

 

KEY WORDS: maritime transport, operation of tankres, stability


 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate should be interested in the research in the field of maritime transportation including operation of tankers. The candidate should have teaching skills and professional experience on LNG carriers and jack-up vessels on management level.

The research-teaching assistant candidate should have:

- higher technical education in the field of tanker operation,

- certificate of chief mate on ships of 3000 gross tonnage and above,

- experience as a QHSE Ship Manager,

- experience in managing cargo and ballast operations on LNG carriers,

- experience in managing security operations on Jack-Up vessels,

- knowledge of the Integrated Automation System Kongsberg K-Chief 700

- fluency in English;

 

Applying candidates are asked to prepare:

-photocopy of certificates

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
01.08.2023