STARSZY OFICER WACHTOWY - DAR MŁODZIEŻY

Stanowisko: STARSZY OFICER WACHTOWY

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Statek Dar Młodzieży

 

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

- dyplom Starszego Oficera

- doświadczenie na stanowisku St. Oficera Wachtowego

- książeczka żeglarska

- aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia

- świadectwa – przeszkolenia:

 • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
 • indywidualne techniki ratunkowe
 • ochrona przeciwpożarowa stopnia wyższego
 • świadectwo ratownika
 • opieka medyczna nad chorym
 • obowiązki oficera ochrony statku (SSO)
 • obsługa Radaru i ARPA na poziomie zarządzania
 • znajomość międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniom (KODEKS ISM)
 • nautyczne dowodzenie statkiem
 • obsługa i wykorzystanie ECDIS
 • świadectwo ogólne operatora GMDSS

Dodatkowe informacje:

- marynarska umowa o pracę na czas określony

 

 

Przewidywana data zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2023 r.

 

Dokumenty: CV należy przesłać na adres: rekrutacjaatpraca.umg.edu.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 10.09.2023 r. 

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych  kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski i Praktyk Morskich
25.08.2023