Starszy specjalista techniczny (Superintendent) - Pion Dyrektora Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich

 

Stanowisko /funkcja: STARSZY SPECJALISTA TECHNICZNY (SUPERINTENDENT)

Wymiar czasu pracy: 1/2 etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Pion Dyrektora Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wymagania kwalifikacyjne:

- ważny dyplom Starszego mechanika,

- biegła znajomość języka angielskiego,

- minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Starszego mechanika,

- minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Superintendenta technicznego,

- doświadczenie w kierowaniu remontami stoczniowymi statków.

Przewidywana data zatrudnienia: październik 2023 roku 

Dokumenty: CV należy składać na adres: rektutacjaatpraca.umg.edu.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 08.09.2023 r.

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy,
że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich
29.08.2023