Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Zarządzania i Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości

DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ADIUNKTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH 
W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 15.09.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 16.10.2023, godz. 15.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 30.10.2023

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w Zakładzie Zarządzania i Ekonomii Wydziału Zarzadzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • dyplom doktora w dyscyplinie zarządzanie/ nauki o zarządzaniu i jakości/ ekonomii i finansów  
 • znajomość problematyki dotyczącej: zarządzania strategicznego, analizy strategicznej, narzędzi w zarządzaniu, modeli biznesowych
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
 • CV,
 • kserokopia posiadanych dyplomów,
 • ewentualnie wykaz osiągnięć naukowych.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników (POLMED) oraz kartę  Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuroatwznj.umg.edu.pl

Prosimy o umieszczenie na przesyłanych dokumentach klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych).

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
15.09.2023