Dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG - Pion Prorektora ds. Kształcenia

 

 

Stanowisko: Dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej
 
Wymiar czasu: pracy Pełen etat
 
Komórka organizacyjna: Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG / Pion Prorektora ds. Kształcenia
 
Wymagania kwalifikacyjne, Wykształcenie, Doświadczenie zawodowe:
- Wykształcenie wyższe;
 - Bogate doświadczenie i dogłębne rozumienie procesów edukacyjnych i rozwojowych w środowisku praktyki gospodarczej;
- Praktyczna wiedza w obszarze projektowania i zapewnienia jakości programów edukacji menedżerskiej
 - Co najmniej 10-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami szkoleniowymi i rozwojowymi, w tym
w szczególności w zakresie opracowania i nadzorowania programów firmowych i programów MBA;
- Co najmniej 8-letnie doświadczenie w pracy z klientami korporacyjnymi w procesach sprzedaży, opracowywania
i realizacji projektów rozwojowych;
- Co najmniej 8-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie
w zarządzaniu instytucją edukacyjną;
- Rozbudowane kontakty w krajowym i międzynarodowym środowisku edukacji menedżerskiej, środowisku praktyki gospodarczej; 
- Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu wielozadaniowym zespołem pracowniczym oraz wielodyscyplinarnymi zespołami projektowymi w obszarze edukacyjnym;
- Członkostwo w organach krajowych i międzynarodowych organizacjach edukacji menedżerskiej będzie atutem.
 
Przewidywana data zatrudnienia: 01.11.2023 r. 
 
Dokumenty: Podanie i CV należy składać na adres pror.katumg.edu.pl  (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 17.10.2023 r.
 
Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”. 
W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.
Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Prorektor ds. Kształcenia
11.10.2023