Referent / Specjalista - Dział Kadr i Płac, Pion Rektora

 
Stanowisko: Referent / Specjalista
 
Wymiar czasu pracy: Pełny etat 
 
Komórka organizacyjna: Dział Kadr i Płac, Pion Rektora
 
Opis stanowiska:
- samodzielna obsługa procesów kadrowych pracowników związana z: zawieraniem, rozwiązywaniem umów o pracę, sporządzaniem aneksów,
- zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do/z ubezpieczeń społecznych,
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej i jej archiwizacja,
- bieżąca obsługa pracowników,
- sporządzanie raportów kadrowo-płacowych,
- sporządzanie deklaracji PFRON, GUS.
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- dobra znajomość prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy kadrowo-płacowej
- znajomość prawa o szkolnictwie wyższym
- umiejętność pracy pod presją czasu
- bardzo dobra znajomość MS Excel i programu Płatnik
- otwartość, kreatywność, komunikatywność skrupulatność, dobra organizacja pracy i analityczne myślenie
Pracodawca oferuje:
- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
- możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego,
- ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole,
- dofinansowanie: zajęć sportowych, prywatnej opieki medycznej, wypoczynku, wakacji dla dzieci, żłobka i przedszkola,
- paczki świąteczne dla dzieci,
- grupowe ubezpieczenie na życie,
- bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
 
Przewidywana data zatrudnienia: Grudzień 2023 r.
 
Dokumenty: CV należy składać na adres: administracjaatpraca.umg.edu.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 15 listopada 2023 r. 
 
Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę
o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”. 
W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.
Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dyrektor Działu Kadr i Płac
12.10.2023