Specjalista elektryk - Dział Techniczny, Pion Kanclerza

 
Stanowisko: Specjalista elektryk 
 
Wymiar czasu pracy: 1 etat
 
Komórka organizacyjna: Dział Techniczny 
 
Wymagania kwalifikacyjne, Wykształcenie, Doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie średnie lub zawodowe (elektroenergetyka lub pokrewne),
- umiejętności techniczne i remontowe (w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych),
- posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV,
- posiadanie certyfikatu instalatora systemów instalacji fotowoltaicznych stopień I i II,
- sumienność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
- komunikatywność, punktualność, kultura osobista,
- dbałość i dokładność w wykonywanych obowiązkach. 
 
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- umowa o pracę,
- przyjazny zespół i warunki pracy,
- atrakcyjne pakiety medyczne,
- dofinansowanie do karnetów sportowo-rekreacyjnych,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- wysoki fundusz socjalny.
 
Przewidywana data zatrudnienia: Listopad/grudzień 2023 r. 
 
Dokumenty: CV należy składać na adres: kanclerzatumg.edu.pl   (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 20.10.2023 r.
Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę 
o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”. 
W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.
Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kanclerz UMG
12.10.2023