Starszy specjalista/Specjalista ds. transferu technologii (broker innowacji) - Pion Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju

 

Stanowisko/funkcja: Starszy specjalista/Specjalista ds. transferu technologii (broker innowacji)

Miejsce pracy: Gdynia

Wymiar czasu pracy: Pełny etat

Komórka organizacyjna: Centrum Transferu Technologii, Pion Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju

Opis stanowiska:

Broker Innowacji to osoba z ramienia administracji uczelni, która reprezentuje środowisko akademickie w kontaktach z partnerami biznesowymi oraz promuje ofertę uczelni. Głównym zadaniem jest wsparcie i zachęcanie naukowców do komercjalizacji wyników badań wychodzących naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców oraz wsparcie procesów transferu wiedzy i technologii celem implementowania nowych produktów, usług, technologii pochodzących z uczelni do gospodarki krajowej i zagranicznej. Wsparcie w procesie aplikowania z biznesem po środki z funduszy zewnętrznych na rozwój nowych rozwiązań oraz obsługa prac zleconych.

Wymagania niezbędne:          

- wykształcenie wyższe (preferowane w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych lub life-science)

- min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w jednostce publicznej

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego

- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe:        

- studia podyplomowe, kursy lub szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej, nowych technologii, przedsiębiorczości, finansowania innowacji;

- doświadczenie w realizacji projektów związanych z komercjalizacją i wdrożeniem wyników działalności naukowej do gospodarki;

- znajomość przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań, źródeł finansowania badań, zasad aplikowania po krajowe i zagraniczne środki finansowe, zamówień publicznych

Przewidywana data zatrudnienia: Listopad 2023

Pracodawca oferuje:

- zatrudnienie na umowę o pracę;

- pracę w dynamicznie rozwijającej się jednostce ogólnouczelnianej;

- pracę w zespole nastawionym na osiąganie sukcesów;

- pracę odpowiedzialną i pełną wyzwań;

- zdobycia doświadczenia oraz rozwój zawodowy;

- uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach;

- bogaty pakiet socjalny w tym dofinansowanie do karty sportowej i pakiet medycznym

Dokumenty: CV należy składać na adres: biznesatumg.edu.pl (podając w tytule nazwę stanowiska – broker innowacji) w terminie do 17.11.2023 r.

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
24.10.2023