KOMENDANT DARU MŁODZIEŻY

Stanowisko: KOMENDANT DARU MŁODZIEŻY

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Statek Dar Młodzieży

 

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

- książeczka żeglarska

- aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia

- dyplom kapitana ż.w.

- świadectwa – przeszkolenia w zakresie:

 • bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
 • ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego
 • indywidualnych technik ratunkowych
 • świadectwo ratownika
 • opieki medycznej nad chorym
 • obowiązków oficera ochrony statku (SSO)
 • obsługi Radaru i ARPA na poziomie zarządzania
 • świadectwo ogólne operatora GMDSS
 • znajomości międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniom (KODEKS ISM)
 • nautycznego dowodzenia statkiem
 • obsługi i wykorzystania ECDIS

Dodatkowe informacje:

- marynarska umowa o pracę na czas określony

 

Przewidywana data zatrudnienia: grudzień 2023 r.

 

Dokumenty: CV należy przesłać na adres: rekrutacjaatpraca.umg.edu.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 17.11.2023 r. 

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych  kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski i Praktyk Morskich
10.11.2023