KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W ZAKŁADZIE GEODEZJI i OCEANOGRAFII NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

                   DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO

UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO

ASYSTENTA

W Zakładzie Geodezji i Oceanografii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie naukowej: Inżynieria lądowa, geodezja i transport

 

       Data ogłoszenia konkursu: 01.12.2023

       Termin składania ofert: 01.01.2024 do godz. 14:00 

       Termin rozstrzygnięcia: 03.01.2024

 

      Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w  Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy

 

      Od kandydata na stanowisko asystenta wymaga się:

 • posiadania tytułu zawodowego magistra geodezji lub nawigacji,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: podstawy geodezji, geodezyjne podstawy pomiarów morskich oraz pokrewnych,
 • prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej,
 • prowadzenie działalności organizacyjnej w ramach Zakładu Geodezji i Oceanografii,
 • Uczestnictwo jako nauczyciel akademicki w praktykach morskich (na statkach szkolnych) studentów Wydziału,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

 

    Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

 • podania o zatrudnienie,
 • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
 • aktualnego dorobku naukowego,
 • życiorysu,
 • kwestionariusza osobowego.

 

Na adres: Uniwersytet Morski w Gdyni Wydział Nawigacyjny

Zakład Geodezji i Oceanografii

ul. Sędzickiego 19

81-374 Gdynia

tel. +48 58 558-68-10

e-mail: c.spechtatwn.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy(link is external)(link is external)(link is external).

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: Gdynia Maritime University/Faculty of Navigation/ Department of Geodesy and Oceanography

CITY: Gdynia

POSITION: Assistant

DISCIPLINE: Field of Earth sciences: Geodesy or Navigation

POSTED: 01.12.2023

EXPIRES: 01.01.2024, 2 PM

WEBSITE: https://bip.umg.edu.pl/aktualne-oferty-na-wydzialach

KEY WORDS Geodesy, Navigation

DESCRIPTION (field, expectations, comments): the candidate is required to:

   - have a M.Sc. diploma in geodesy or navigation,

   - predisposition to teaching basics of geodesy, marine geodesy measurements and related  areas,

   - conducting scientific and publishing activities,

   - conducting organizational activities within the Department of Geodesy and Oceanography,

   - Participation as an academic teacher in maritime practices (on school ships) of the  Faculty's students,

  - knowledge of English at B2 level.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
01.12.2023