Specjalista - Dział Kształcenia / Pion Prorektora ds. Kształcenia

 

 

Stanowisko: Specjalista

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Komórka organizacyjna: Dział Kształcenia / Pion Prorektora ds. Kształcenia

Wymagania kwalifikacyjne, Wykształcenie, Doświadczenie zawodowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom średniozaawansowany),
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel,
 • mile widziane doświadczenie związane z przygotowaniem lub realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych lub krajowych,
 • umiejętność prowadzenia mediów społecznościowych (Instagram, Facebook) i stron internetowych (praca z WordPress) będzie dodatkowym atutem,
 • wiedza z zakresu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • zdolność analitycznego myślenia, dokładność,umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole, zaangażowanie, wysoka kultura osobista,
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy): co najmniej 2 lata,
 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: minimum 1 rok.

Opis stanowiska:

 • realizacja zadań Biura obsługi programu Wymiany Zagranicznej Studentów/ Erasmus +,
 • koordynowanie i obsługa programu Erasmus+, w tym:

- prace przy przygotowaniu konkursu wniosków dla programu Erasmus+ w tym doradztwo dla wnioskodawców,

- obsługa procesu selekcji w tym przeprowadzanie oceny formalnej,  jakościowej i weryfikacji budżetu,

 • współpraca z zewnętrznymi organizacjami i instytucjami wspierającymi edukację,
 • przygotowywanie dokumentacji zgodnej z wytycznymi programu,
 • przygotowanie sprawozdań i raportowanie w podległym zakresie.

Przewidywana data zatrudnienia: Luty 2024 r.

Dodatkowe informacje:          

Mile widziane doświadczenie w pracy na wyższej uczelni. Dodatkowym atutem będzie znajomość realizacji projektu KA171 w ramach programu Erasmus.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu  o umowę o pracę,
 • możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w rozwojowym środowisku,
 • udział w ciekawych projektach,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych - dofinansowanie: zajęć sportowych, prywatnej opieki medycznej, wypoczynku, wakacji dla dzieci, żłobka i przedszkola, paczki świąteczne dla dzieci, grupowe ubezpieczenie na życie.

Dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UMG,
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności,

należy składać na adres: pror.katumg.edu.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 26.01.2024 r.

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Prorektor ds. Kształcenia
09.01.2024