Konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Marketingu i Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości

DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
ogłasza konkurs
NA STANOWISKO ASYSTENTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH 
W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 11.01.2024

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 12.02.2024

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 15.02.2024

TERMIN ZATRUDNIENIA: 26.02.2024

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w Katedrze Marketingu i Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • dyplom magistra lub doktora uzyskany w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse lub w ramach  innej dyscypliny wraz z potwierdzeniem ewentualnego dorobku związanego z zastosowaniem metod ilościowych w tym statystyki i/lub ekonometrii,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem dydaktyki w takich zakresach, jak: statystyka opisowa i matematyczna, modelowanie ekonometryczne, badania operacyjne,
 • prowadzenie badań naukowych w obszarach: zarządzanie i nauki o jakości, ekonomia i finanse, chętnie z wykorzystaniem metod ilościowych i ich zastosowaniem,
 • ewentualny wykaz osiągnięć naukowych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
 • CV,
 • kserokopia posiadanych dyplomów,
 • oświadczenia wraz z wykazem doświadczenia dydaktycznego i/lub praktycznego,
 • kwestionariusz osobowy,
 • w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuroatwznj.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych  kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Schmidt
11.01.2024